19.05.2018 - POHOD OKOLI KUMA

Rastlinski svet

Območje leži na stiku predalpskega sveta s preddinarskim svetom. Tu uspevajo tako hladoljubne rastlinske vrste, ki so značilne za alpski svet, kot rastline, značilne za dinarski svet. Najdejo pa se celo tudi povsem topoljubne submediteranske vrste. Med drevesnimi vrstami je najpogostejša bukev, nekaj je tudi jelke, črnega in rdečega bora ter macesna. Tukaj uspevajo nekatere zavarovane rastline: avrikelj ali lepi jeglič, dišeči volčin, kranjska ali brstična lilija, tisa, bodika ali božji les itd. Posebnost Zasavja je opojna zlatica, ki uspeva samo na severovzhodnem pobočju Kuma in še na nekaj lokacijah v Zasavju (Mrzlica, Kopitnik in Sv. Lovrenc nad Sevnico). Zaradi omejenosti na manjše geografsko okolje sodi med endemite.

Lepote_KPK (28) Lepote_KPK (18) Lepote_KPK (17) Lepote_KPK (16) Lepote_KPK (22) Lepote_KPK (14)