19.05.2018 - POHOD OKOLI KUMA

Naravoslovno zgodovinska učna pot Prusnik

Naravoslovna – zgodovinska učna pot Prusnik

Izhodišče Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik je na bencinskem servisu MOL ob regionalni cesti Trbovlje – Zagorje ob Savi. Pot je dolga kilometer, krožna, nezahtevna in je primerna za vse starostne skupine. Na izhodišču je nameščena prva informativna tabla, ki nas seznani z varovanim območjem NATURA 2000 v Zasavju, s Krajinskim parkom Kum in potekom učne poti.

Ob poti je nato nameščenih še osem informativnih tabel. Spoznamo nekdanji pomen Save kot prometne poti. V Prusniku je v letih 1759-1780 deloval ladijski urad. Vse do prihoda železnice v te kraje je ostal Prusnik pomembna oskrbovalna postaja za prevoznike po Savi.

Z vodami je močno povezan tudi hrošč močvirski krešič. Po tem območju tečejo namreč gozdni potoki, kjer živi ta zavarovana vrsta, ki je močno ogrožena zaradi izginjanja močvirnih gozdnih habitatov. Tabla nas opozori še na hrošča alpskega in bukovega kozlička, ki ju ogroža prehitro spravilo požaganega lesa. Z lesom namreč odpeljemo iz gozda tudi ličinke hroščev, ki se v njem razvijajo tudi do štiri leta.

Predstavljena so skalna ostenja nad dolino Save, kjer kraljujeta ujedi sokol selec in planinski orel. Kot marsikje, se tudi v Prusniku travnik močno zarašča. Na nekaj lokacijah še lahko občudujemo kranjske lilije in raznovrstne kukavičevke. Ker je košnja opuščena, se področje zarašča z lesnimi vrstami. Na svojem osvajalskem pohodu pa so tudi invazivne tujerodne rastline. Prusnik je zaradi svoje nižinske lege, bližine ceste, Save in železnice zelo izpostavljen tem osvajalkam, zlasti kanadski zlati rozgi, žlezavi nedotiki, japonskem dresniku in robiniji, ki izpodrivajo domače vrste in zmanjšujejo biotsko raznovrstnost.

Gozd, ki ima na strmih pobočjih nad Savo predvsem varovalno vlogo, je bil pri ohranjanju uspešnejši. Prav tako tudi visokodebelni sadovnjak s starimi sadnimi vrstami, ki je tu še kot ostanek nekdanjega posestva.

Prav poseben pa je pogled iz gozdnega zelenja na brzice na Savi, kjer se vodni tok močno razpeni. Lahko si predstavljamo, kako težko jih je bilo nekoč premagovati s tombasi (ladjami). Ni čudno, da je pri tem z brega morala pomagati tudi vprežna živina, ki je vlekla ladje proti toku.

Lokacija poti

Za strokovno vodenje po poti kontaktirajte Vlasto Medvešek Crnkovič: 041 995 575

PRUSNIK

Izhodišče učne poti pri bencinskem servisu MOL Kranjska lilija ob učni poti Visokodebelni sadovnjak Brzice na Savi pri Prusniku Brzice na Savi pri Prusniku Brzice na Savi pri Prusniku Košnja Prusnika, brigadirska akcija, 8.6.2013 Otvoritev učne poti, 8.6.2013