19.05.2018 - POHOD OKOLI KUMA

Naravoslovna učna pot kumskega brezokca

Naravoslovno učna pot kumskega brezokca na Dobovcu

Dostop do izhodišča Naravoslovne učne poti kumskega brezokca je po cesti Trbovlje-Dobovec. Na izhodišču na Dobovcu pri trgovini so urejena parkirišča in prostor za počitek. Učna pot poteka pretežno po gozdni cesti, del pa po gozdnih poteh in ni zahtevna za hojo, dolga je 3,5 km in je krožna. Primerna je za vse starostne skupine.

 Območje, kjer pot poteka, je zavarovano v okviru Krajinskega parka Kum, vključeno pa je tudi v varovana območja NATURE 2000.

Obiskovalcem je na voljo vodenje po učni poti, lahko pa jo prehodijo tudi sami, saj je označena z markacijami in sedemnajstimi usmerjevalnimi tablami. Na sedmih informativnih tablah so prestavljene naravoslovne teme, npr. zavarovana območja, NATURA 2000, rastlinstvo in živalstvo tega območja, gospodarjenje z gozdom, kulturna krajina.

Ob poti spoznamo podzemeljski geomorfološki naravni spomenik Turkov prepad in njegovega prebivalca kumskega brezokca, drobnega hrošča, po katerem je pot dobila ime. Kumski brezokec je endemit Kumljanskegakar pomeni, da živi samo na tem območju.

 Pot poteka po biotsko zelo raznolikem območju, deloma po bukovo-smrekovem gozdu, kjer uspeva 40 lesnih vrst, deloma po negnojenih travnikih s številnimi vrstami kukavičnic, deloma pa ob skrbno obdelanih njivah v vrtačah.

Učna pot je primerna za prijeten družinski sprehod v naravi. Zelo primerna je tudi za učence osnovnih šol, saj jim predstavi del bogate naravne dediščine v osrčju nekdaj industrijskega Zasavja in jim približa naravo. Pot se lahko uspešno vključi v pouk naravoslovja in predstavlja učilnico v naravi.

Zloženka (klik)

GPS Northing (N) : 46,1195
GPS Easting (E) : 15,051

Lokacija poti

Za strokovno vodenje po poti kontaktirajte Vlasto Medvešek Crnkovič: 041 995 575

Hrošč kumski brezokec Izhodišče učne poti Usmerjevalna tabla Otvoritev učne poti, 9.10.2011 Kulturna krajina Cvetoča češnja Škofja Riža Ptičja valilnica Na učni poti Branje pod krošnjami Kraško brezno Turkov prepad