19.05.2018 - POHOD OKOLI KUMA

Flora in favna

Naravna dediščina

Krajinski park je dobil ime po najvišjem vrhu Zasavskega hribovja- 1220 m visokem Kumu. Območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednost.Triasni dolomit in apnenec dajeta območju značaj razgibanega kraškega sveta s številnimi globokimi vrtačami, kraškimi brezni, skalnimi pečinami, kraškimi izviri pod planoto in veliko površinsko kamnitostjo.

Na območju je 14 naravnih vrednot, od katerih jih ima kar 10 status naravnega spomenika. Prevladujejo geomorfološke ( Čebulova dolina, skalna pečina pod Završjem, Završki čeren, Golica krednih kamenin, Turkova prepad,greben Krvava peč) in hidrološke naravne vrednote ( potok Šklendrovec, izvir Mitovščice, in Mitovški slap,Soteska Ribnika-Kumski vintgar ). Kumljansko, ki je zelo zanimivo zaradi bogate flore v gozdovih in na gorskih travnikih.

Lepote_KPK (24) kumski_vintgar_034 lepote_KPK_010 Lepote_KPK (27) Lepote_KPK (19) Lepote_KPK (8) Kumski_vintgar (37)Kopija_od_lepote_KPK_042 1._maj_2004EU_023