30.6.2018 - KRAJEVNI PRAZNIK

Nerazvrščeno

OBREZOVANJE DREVJA – 10.04.2018

Delavnica - obrezovanje drevja 10.4.2018

Read more

OBČNI ZBOR

Read more

5. KUMLANSKI DAN SLADIC

Plakat

Read more

VABILO NA IZLET » Po sledeh Aleksandrink«

Read more

POHOD OKOLI KUMA, 20.5.2017

VABILO NA POHOD OKOLI KUMA

Pohod bo potekal po krožni 20 km dolgi trasi pohodne poti po območju Kuma. S predstavitvijo naravnih in kulturnih vrednot podeželja bomo spoznali vzročno–posledično prepletenost in celovitost procesov v okolju, ki v soodvisnosti omogoča sobivanje človeka, prosto živečih živali in rastlin. Izhodišče in zaključek pohoda bo pri objektu Krajevne skupnosti na Dobovcu. Pohodna pot bo…

Read more

LIFE TO GRASSLANDS – Javni poziv k vključitvi v projekt KUM

Javni_poziv_k_vključitvi_v_projekt_LIFE TO GRASSLANDS JP_Sporazum_partnerji_ZRSVN_KS Dobovec_upravičenec Priloga_1_Prijavni_obrazec_vlagatelja Priloga_2_Obrazec_s_podatki_o_kmet_gospodarstvu Priloga_3_Izjava_vlagatelja_za_javni_poziv Priloga_4_Izjava_lastnika_zemljišča Priloga_5_Naravovarstvena_izhodišča_projekta_Kum Priloga_6_Seznam_indikatorskih_vrst_za_upravičenca Priloga_7_Oprema_ovojnice_za_vlogo

Read more

Poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS

Poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem, bomo dne 18.4.2017 na portalu www.travisca.haloze.org objavili poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč Haloz, Kuma, Gorjancev in Pohorja. Javni poziv bo razdeljen v tri sklope glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih…

Read more

Moja vas, najlepša vas v Sloveniji – Dobovec (Metka Dolanc)

Filmček o Dobovcu, ki ga je Metka Dolanc naredila kot nalogo pri geografiji.

Read more

Postavitev razstave na Kumu: Alpe, kot jih vidijo ptice

Read more

20-letnica krajinskega parka KUM

Spoštovani , V prihajajočih dneh bomo obeležili tri pomembnejše okoljske dni: dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj). Zato vas Zavod RS za varstvo narave in Planinsko društvo Kum Trbovlje v sodelovanju z Občino Trbovlje in Turistično razvojnim društvom Krajinski park Kum Dobovec vabita na…

Read more